30 IPT-bønder fra hele Akershus på fagtur

De 30 deltakerne lærte mye av Vestfold-bøndene og av hverandre når de dro på fagtur til Vestfold

En fagtur skal både være faglig og sosialt. Gjengen som dro til Vestfold fikk begge deler, til og med bussturen brukte vi aktivt for å bli bedre kjent med hverandre. 

Gardsbesøk hos 3 IPT-kollegaer i Sandefjord og Larvik gjorde inntrykk. Arbeidstrening for unge jenter, tilbud for demente og tilrettelagte tilbud for barn og unge var av tilbudene vil ble bedre kjent med. Mye å lære av både gårdsbesøkene og av gode kollegaer i eget reisefølge.

Du kan lese mer i vedlagte reisebrev her. og på våre facebooksider Hvam Agroutvikling og Inn på tunet Akershus SA