Ressurssenteret møter i Stortingets Næringskomite

Stortingspolitikerne vil høre mer om Ressurssenterets arbeid, og Tove møter dem på torsdag

Det skjer mye spennende rundt ressurssenteret om dagen. De er nominert  til Bygg og bevarprisen 2013, og torsdag 7. november møter de i Næringskomiteen for å fortelle om sitt arbeid. Ole Jakob og Tove vil fortelle om hvordan de bistår bonden med veiledning om resturering av hus,  og med kreative innspill for  tenke ny aktivitet i gamle hus!

Dette skjer samtidig med kursing, befaringer og å bistå bønder med søknadsskriving til kulturminnefondet. 

Nå har er det også Kulturminnebønder i Skedsmo på trappene.....

Les mer i vedlagte nyhetsbrev for oktober