Klimasmart landbruk

Lengre vekstsesong, men ikke nødvendigvis bedre vekstvilkår kan bli resultatet for Østlandet om nyere klimaprognoser slår til.

Hvordan skal bonden bli mer klimasmart ? Dette var et vesentlig spørsmål som ble reist på seminaret. Mange av kursdeltakerne mente at det i framtida ikke vil dreie seg om  være størst muilg, men best mulig - både når det gjelder totalareal og maksinparken! God agronomi blir enda viktigere.

Deltakerne fikk også høre at de viktigste faktorene i gårdens totale klimaregnskap er det hva som skjer på gården. 

Sara Bergstrøm kunne fortelle om hvordan Hushållningsselskapets prosjekt arbeider for at svenske bønder kan tilpasse seg et endret klima. Bøndene møter de hovedsakelig på messer, landbruksdager, demodager  ol.  De deltar også med undervisning på naturbruksskolene. Noen av deres råd er;

  • start treskingen før (ved 20%)
  • økt treskekapasitet
  • gode dekk på treskeren, også belter
  • forbedre mottakskapasiteten

Du kan hente faktablad og regionale råd på deres nettsider www.gradvis.se

Prosjektet lavenergi og klimatiltak i landbruket nærmer seg slutten, og de to prosjektlederne Lars Martin Julseth (2011 - juni 2013 og Åsmund Langeland (juli  - des 2013) inivterte til seminaret Klimasmart landbruk på Grønt fagsenter  Hvam den 15. oktober.

En arberidsgruppe vil følge opp prosjektet i det videre arbeidet, bl.a. ved å peke på viktige forskningsområder framover.