Klimasmart landbruk - hva er det?

Klimasmart landbruk - hva betyr det for korn- og planteproduksjon på Østlandet? Bli med på fagdag 15. oktober på Grønt Fagsenter Hvam.

Bøndene har store utfordringer og opplever dårlige avlinger, lave kornkvalitet, mer sopp, ødelagt jordstruktur, mer erosjon. Men, er det ikke nettopp dette klimaforskerne har forberedt oss på; et varmere og våtere klima med mer ekstreme værepisoder? 

Høsten har vært fin, vi har til og med fått finvær til beste. Men kan vi belage oss på slike innhøstingsforhold  framover??

På fagdagen  vil bl.a. følgende spørsmål bli belyst;

  • Hvordan skal Østlandets kornbønder forholde seg til forventa klimaendringer?
  • Hva skal rådgiverne si til bøndene?
  • Forskes det på klimasmart landbruk og kommer resultatene fram til bonden?

Fullstendig program og påmelding på nettsidene til Romerike Landbruksrådgiving