Fagtur Inn på tunet til Vestfold

30 Inn på tunet bønder drar på studietur til Vestfold torsdag 7. november 2013. Her besøker vi 3 Inn på tunet - gårder. Det er fortsatt ett par ledige plasser! Ta kontakt om du er interessert.

I Vestfold har de lang erfaring med å tilby Inn på tunet - tjenester, og flere tilbydere kommer stadig til.  Sammen med Fylkesmannen og Inn på tunet Akershus SA inviterer vi til fagtur torsdag 7. november. Vi besøker til 3 gårdsbruk med ulike tilbud. 

  • Hønnerød gård  har bonden realisert en mangeårig drøm om å få bruke gården sin som utgangspunkt for å hjelpe unge jenter tilbake til hverdagen
  • Nordre Stange gård  har de fokus på arbeidet med å skape gode opplevelser og et rikere liv for barn og ungdom
  • På Vittersø gård  tilbyr de et tilbud på dagtid for demente i en tidlig fase

Fullstendig program her

Deltakeravgift kr 200,-  som faktureres i etterkant.

Påmelding snarest  til liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no eller tonje@innpatunetakershus.no