Regional handlingsplan for Inn på tunet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus starter nå arbeidet med å følge opp nasjonal Handlingsplan for Inn på tunet. Et av tiltakene er å utvikle en regional handlingsplan.

Handlingsplanen for Oslo og Akershus starter opp høsten 2103 og planlegges å være ferdig i løpet av vinteren 2014. Fylkesmannen vil ta inititativ til å nedsette en arbeidsgruppe som skal bistå i arbeidet, og vil legge vekt på følgende elementer;

  • Forankring
  • Kommunikasjon
  • Samarbeid og koordinering
  • Kompetanseheving
  • Kvalitetssikring
  • Nye områder/konsepter for IPT
  • Økonomiske virkemidler

 Les mer om Handlingsplanen for Inn på tunet i Oslo oig Akershus på nettsidene til Fylkesmannen

Fylkesmannen skal i sitt arbeid følge opp nen nasjonale Handlingsplanen for Inn på tunet som ble presentert 2. september. Nasjonalt  skal det spesielt arbeides for å videreutvikle IPT-tilbudet innenfor følgende områder:

1. Demens
2. Skole og pedagogiske tilbud
3. Psykisk helse og rusomsorg, med vekt på videreutvikling av arbeidsrettede tilbud spesielt Grønt arbeid
 
Du kan hente opp hele nasjonal Handlingsplan 2013 - 2017 for Inn på tunet her
 
Matmerk har også lansert sin nasjonale Inn på tunet - side