Lokal mat - lokalt salg

Som lokalmatprodusent skal du se til at du har "passe og tilstrekkelig" hygiene og kontroll ved bodsalget, kunne Kristin Styrmo fra Mattilsynet fortelle på møtet om torgsalg på Årnes på Hvam .

Som en oppfølging av næringssseminaret 4. juni i Nes, ble det satt ned 3 arbeidsgrupper. Lokal mat - lokalt salg var en av disse gruppene, og onsdag 4. september møttes  lokalprodusenter, kommunen, handelsstandforeningen og Mattilsynet i Gardsbutikken på Hvam.

Seksjonssjef Kristin Styrmo fra Mattilsynet orienterte de 20 deltakerne om Mattilsynets krav  ved produksjon for salg, og for salg på torg.  

Valg av torgplass ble også diskutert, med utgangspunkt i forslag fra Nes kommune v/Sissel Pettersen og Årnes Handelssatnd- og næringsforening v/Morten Engeflaen. Et torg må være sentralt der det er parkeringsmuligheter like ved, var en tydelig erfaring og signal fra produsentene.

 Første test for produsentene blir Matfestivalen Brød og Cirkus på Årnes i dagene 19. - 21. september. Les mer om programmet festivalen på facebook