Å sette mål for drifta er viktig

Hans Randby, økonomilærer ved Hvam vgs underviser 17 voksenelver på Landbrukskurs for voksne.

Å sette konkrete og relaistiske mål for drifta er avgjørende, sier Hans Randby.

Hans er til daglig lærer ved Hvam vgs og bonde, og på kveldstid underviser han 17 voksenelever ved Landbrukskurs for voksne på Hvam. Har du ikke riktig mål for det du driver med, er det vanskelig å ta de riktige beslutningene sier han til elever og til  Bedre Gardsdrift. 

Hvis du f.eks skla investre i ny maskin, må det være fordi du når målene dine og ikke bare for kjøpe nytt, sier han til Bedre Gardsdrift

I tillegg til økonomi,  gir Landbrukskurs for voksne  tilbud innen planteproduksjon, landbruksteknikk og skogbruk. Kurset starter på nytt januar 2014.

Les mer om innhold i de enkelte modulene på nettsidene til Hvam vgs

 Kilde: Bedre Gardsdrift  nr 5/2913

Påmelding og kontaktperson; Gerd Hertzenberg