Hvam vgs er Miljøfyrtårn

Som den første videregående skole i Akershus er nå Hvam vgs sertifisert som Miljøfyrtårn. Prosjektleder Lars Martin Julseth har vært sentral i dette arbeidet.

Prosjektet Lavenergi og klimatilak i landbruket har hatt som en av sine målsettinger å utvikle Hvam som en spydspiss innenfor milø- og klimarettet arbeid. Prosjektleder Lars Martin Julseth har vært koordinator og pådriver i arbeidet med å få på plass alle rutiner og krav som setttes til et Miljøfyrtårn. Nå er skolen sertifisert som den første videregående skolen i Akershus. Vi gratulerer!

Det var mange mennesker samlet og god stemning i kantina på Hvam videregående skole torsdag 20.juni. Ordfører i Nes, Oddmar Blekkerud, overrakte et bildet til rektor ved Hvam videregående skole, Iver Husum, som et symbol på at Hvam videregående skole har blitt et Miljøfyrtårn. – Hvam har en grønn profil så det er spesielt moro å dele ut denne prisen her, sa Blekkerud i sin tale.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Du kan lese mer om MIljøfyrtårn her