Penger i skogen?

Investere eller spare seg til fant? Vårens skogkveldserien om foryngelse og ungskogpleie ble avsluttet med skogkveld om aktiv bruk av skogfondsordningen.

Skogselskapet i Oslo og Akershus, Romerike landbruksrådgiving og Hvam Agroutvikling inviterte til skogkveld 11. juni i Fet rådhus.

Lars Kjuus, økonomirådgiver ved Romerike landbruksrådgiving ga deltakerne god innsikt i hvordan og hvorfor de bør bruke skogfondsordningen aktivt.

Han utfordret også skogeierne på om de ønsker å være aktive forvaltere av sin skog, eller om de heller vil spare seg til fant? Utsetter du en investering i ungskogpleie i 10 år vil det koste deg dyrt, var hans budskap. Både fordi tusenlappen har  fått mindre verdi, det vil være mer arbeid fordi skogen har vokst og du øker riskikoen for dårlige kvalitet i sluttbestandet. Har du råd til dette?  var av de spørsmål Lars Kjuus stilte skogeierne.