Hans Arild Grøndahl og hans lykkelige kuer har fått Spesialitet - merket for Nýr

Matmerk delte ut sitt kvalitetsmerke Spesialitet til Hans Arild Grøndahl på næringsseminaret i Nes kulturhus 4. juni

Til nå har Matmerk gitt ut Spesialitet - merket til 211 matperler i Norge. Hans Arild og hans syrlige kry ferskost Nýr er nr 212! Prisen ble delt ut Harald Osa, medlem i fagstyret for Spesialitet.

Arne Hjeltes likte nesbøndene han møtte på næringsseminaret. Her med Lise Kristensen, kulturbonde fra Fenstad og Hans Arild Grøndahl, mjølkebonde og produsent av ferskosten Nýr For denne osten fikk hans Arild utdelt  Matmerks kvalitesmerke Spesialitet på seminaret.

 

Les mer om fagjuryens begrunnelse for utdelingen hos Matmerk