Pusterom i Oslo og Akers HUSENE

Ressurssenteret ønsker velkommen til nettverksmøte for deg som tenker på å starte med overnatting og/eller opplevelser i & rundt eldre landbruksbygninger. Men også for deg som har startet allerede.

 

Seminaret tar også for seg hvordan man kan finne og bruke de kvalitetene som ligger i hverdagslandskapet vårt; pilegrimsled, arkeologi og naturverdier. Ola Rønne fra Pilegrimsleden kommer! Se mer på www.facebook.com/pusterom

                   10. juni 2013 kl. 17.15

                             Peisestua på Hvam videregående skole

 

Meld deg på innen 30. mai til tove.elise.ihler@hvam.vgs.no

Fullstendig program her