Stor søknad til fagskolen

Det er totalt 28 søkere til fagskoletilbudet «Planteproduksjon og driftsledelse (pr 19.04.). Dette er vi veldig godt fornøyd med, sier rektor Iver Husum ved Hvam vgs.

Søkerne kommer fra 6 fylker, der ca 2/3 kommer fra Akershus og Oslo. De øvrige kommer fra Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland og Nordland.

Vel halvparten av søkerne (56%) er mellom 19 – 25 år, mens ca ¼ (26%) er i alderen  26 – 40 år. De øvrige er over 40 år.

Det er 12 kvinner og 15 menn som har søkt, og i underkant av 2/3 av søkerne er i gang med/har sluttført naturbruksutdanning. De øvrige vil bli realkompetansevurdert. 

Det er fortsatt mulig å søke manuelt, men da må søknad sendes direkte til Hvam vgs pr post. Søknadsskjema  og mer info om dette kan hentes på nettsidene til Hvam vgs. 

 Studiet starter den 26. - 27. september 2013 med samling på Hvam videregående skole. 

 

Kontaktperson: Lars Martin Julseth