100 år med stemmerett - tusenvis av år med ved!

Jenter i skogbruket markerte kvinnedagen foran Stortinget under parolen "100 år med stemmerett - tusenvis av år med tre og ved". Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum sa i sin appell at organisasjon er et viktig nettverk og døråpner.

8.mars hyllet  jenter i SKogbruket kvinner som har har slitt og kjempet fram kvinners rettigheter i landbruket, og viste sin  solidaritet med kvinner i andre deler av verden som fortsatt har hovedansvaret for å hente ved og sikre familen mat. Ved er fortsatt hovedenergikilden i verden.

Landbrukminister Trygve Slagsvold Vedum holdt en apell der han bl.a viste til at JiS er viktige både som nettverk og døråpner.

JiS  inviterte også den rød-gronne regjeringen og landbrukets organisasjoner til vedstablerkonkurranse. Landbruksministeren og hans lag måtte se seg slått av Jenter i skogbruket sitt lag. Se konkurransen og hør intervju med landbruksministeren på Nrk 1 Morgennytt 8.mars, del 2, nyhet nr 39.

 

 Les også mer på nettsidene  til Jenter i skogbruket