Midler til rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket

Akershus fylkeskommune får årlig tildelt midler fra Landbruks- og matdepartementet til rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket. Midlene for 2013 lyses ut med søknadsfrist 22.mars 2013.

 Akershus fylkeskommune blir årlig tildelt midler fra Landbruks- og matdepartementet til rekruttering, likestilling og kompetansetiltak i landbruket. I Oslo og Akershus blir midlene fordelt etter søknad til ulike kursaktiviteter i fylkene.

 

Midlene skal bidra til rekruttering og utdanning av bønder og skogeiere innenfor tradisjonelle og nye næringer i landbruket. Prioriterte områder er;

  • kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelle og nye næringer i Oslo og Akershus
  • tiltak knyttet til rekruttering til landbruksnæringa i fylket
  • arbeid knyttet til likestilling i landbruket i fylket

Nasjonale prosjekter vil ikke bli prioritert.

Landbrukshelga, kurs for Inn på tunet - bønder, Landbrukskurs for voksne (planteproduksjon, teknikk, økonomi og skogbruk) og Bonden som bedriftsleder var av kurs som fikk støtte i 2012.

Det skal fortrinvis benyttes eget søknadsskjema, men legg gjerne ved utfyllende beskrivelse av tiltaket. Søknaden sendes agroutvikling@hvam.vgs.no eller Hvam Agroutvikling, Hvamsallèen 30, 2165 Hvam.

Søknad om tilskuddsmidler vil bli sluttbehandlet i fylkesutvalgets møte juni 2013.

Kontaktperson: Gerd Hertzenberg