Inn på tunet - Landskonferanse i Alta

9. og 10. april inviterer Fylkesmannen i Finnmark til Inn på tunet landskonferanse i Alta. Konferansen har fått tittelen Tenk nytt! – om velferds-, omsorgs- og utdanning i naturbaserte tjenester.

 Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Landbruksdepartementet definerer tjenesteområdene slik:

  • Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk og fritid
  • Arbeid: arbeidstrening
  • Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse og demens

Les mer om  påmelding og program hos Fylkesmannen i Finmark