Villere og våtere - agronomi og energi

Kurset på landbrukshelga med dette spenstige navnet tok for seg landbrukets klimautfordringer i bred forstand. Tilbakemeldingene fra deltakerne var entydig positiv.

Landbrukets klimutfordringer omfatter tilpasning til et endret klima, klimagasser fra landbruket, energibruk, fornybar energi, osv. Alle temaene ble berørt på kurset. En befaring i Hurdal der vi så på konkrete løsninger med fornybar energi, vedanlegg, flisanlegg, småkraftverk, ble en vellykket avslutning på kurset.

Foredragene fra kurset finner du her: Landbrukshelga2013.pdf , dreneringHauge.pdf , lukkingHauge.pdf , agronomiogjordarbeiding.pdf , Energiradgiving.pdf