HÆRLIG start på Landbrukshelga

Karin Fevaag Larsen sørget for en humørfylt åpning på Landbrukshelga i Akershus. Men det er fortsatt faglig påfyll og landbruksfaglige diskusjoner som er viktigst når Akershus-bøndene har sitt årlige treff på på Hurdalsjøen hotell.

HÆRLIG! Karin Fevaag Larsen fikk 150 Akeshusbønder til å samstemme i at en positiv innstilling til livet og til sine omgivelser kan være et hærlig utgangspunkt  både for bedre helse og for økt motivasjon.

Med latter og humørfylt alvor ble hennes foredrag  "Inspirasjon for framtida" en god start på ei helg som ellers er preget av mye fag, gode diskusjoner og pleie av gamle og nye bekjentskaper.