Førstehjelpskurs for Inn på tunet - tilbydere

Alle godkjente Inn på tunet - tilbydere skal ha førstehjelpskurs 2.hvert år. Kurs på Hvam 12. februar kl. 18.00

 

KSL - standard nr. 11 for Inn på tunet krever at alle som tilbyr Inn på tunet - tjenester har grunnleggende kunnskap om førstehjelp.
 
Inn på Tunet Akershus SA inviterer alle Inn på tunet tilbydere til førstehjelpskurs tirsdag 12. februar på Hvam vgs. kl. 1800.
 
Husk at alle Inn på tunet tilbydere skal ha førstehjelpskurs 2. hvert år.
Medlemmer kr 200,- ikke medlemmer kr 400,-
 
Påmelding innen 1. februar til post@innpatunetakershus.no