KSL Inn på tunet - invitasjon til kurs

Det inviteres til KSL - kurs for Inn på tunet - tilbydere i Østfold, Akershus og Oslo 13. februar og 7. mars.

KSL kurset Inn på tunet gjennomføres av Landbrukets HMS-tjeneste.  Kurset bidrar til at tilbyderne; 

  • Får god kjennskap til helheten og sammenhengen i kvalitetssystemet for Inn på tunet
  • Kan bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og forbedringsverktøy på gården og i IPT-tilbudet
  • Kan gjennomføre egenrevisjon og utarbeide tiltaksplan
  • Har innsikt av etiske og moralske utfordringer ved egne tilbud
  • Kan vurdere sin egen rolle i tilbudet

Kurset gjennomføres på dagtid 13.februar og 7. mars. Deltakerene skal løse en oppgave realtert til eget tilbud mellom samlingene. Sted for gjennomføring av kurset tilpasses kursdeltakerne.

Det bør være min 10 deltakere for gjennomføring av kurset 

Mer informasjon om kurset finner du her

 Kursprogram finner du her. Det kan bli noen justeringer i programmet avhengig  av kursdeltakernes ønsker.ing av kurs.

Kursleder: Linn Guvåg Thorud, Landbrukets HMS-tjeneste

Kursavgift: Landbrukets HMS-tjeneste har en kursavgift på kr 3 000 for medlemmer og 3 950 for ikke meldemmer.

Påmelding  innen 8. februar til :