Fagskole i planteproduksjon og driftsledelse starter høsten 2013

Fagskolen Innlandet og Hvam videregående skole har fått godkjent oppstart av Fagskole planteproduksjon og driftsledelse. Studiet starter høsten 2013 på Hvam vgs.

Fagskoletilbudet i planteproduksjon og driftsledelse starter  opp i løpet av september 2013 på Hvam videregående skole. 

Fagskolen er for deg som har naturbruksutdanning,  eller har god praksis innenfor fagområdet, og som ønsker en praktisk, høgere utdanning. Det er ikke nødvendig med generell studiekompetanse for å komme inn.

Fagskolen er 1- årig, men gjennomføres på deltid over 2 år.

Søkandsfrist er 15. april.

Studiet inneholder 4 moduler;

  • planteproduksjon
  • driftsledelse og økonomi
  • energi og miljø
  • hovedoppgave

Mer informasjon om innhold, søknad, gjennomføring av studiet mm finner du i vedlagte brosjyre og på nettsiderne  til  Hvam videregående skole

Brosjyre Fagskole planteproduksjon og driftsledelse

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad