BIOENERGI I LANDBRUKET - BEFARING OG MØTE PÅ HELLERUD

Nå har du sjansen til å se et gårdsanlegg for biogass og lære mer om bioenergi i landbruket. Tirsdag 4. desember kan du komme til Holum gård i Nittedal og se biogassanlegget der. Etterpå er det fagmøte på Hellerud med bioenergi til eget bruk eller varmesalg på programmet

Landbruket har store energiressurser fra skog, jordbruksvekster og husdyr som kan benyttes til energi for eget bruk på gården og kanskje til varmesalg til naboer. Her er det store ubenytta muligheter.

Holum gård har bygget et biogassanlegg basert på svinegjødsel og matavfall som nå er i drift. Biogassen brukes til oppvarming på gården. Det er få gårdsanlegg for biogass i Norge, 4. desember har du muligheten til å få se et anlegg i drift. Oppmøte på gården kl 17.30

Norges bondelag har et prosjekt i gang (fornybarprosjektet) som bl.annet innebærer møter rundt i fylkene. Nå er turen kommet til Akershus. På fagmøte på Hellerud kl 19 får vi høre Svein Guldal, som er kjent som en svært inspirerende foredragsholder. Han og Håvard Midtskogen fra skogselskapet i Oslo og Akershus har masse kunnskap om klima, energi og spesielt bioenergi å lære bort.

Øyvind Halvorsen fra Innovasjon Norge har vært med i planlegging og finansiering av bioenergianlegg i landbruket i en årrekke. Han er nå leder for Innovasjon Norges bioenergiprogram.

Alle ønskes velkommen til fagkvelden

Følg lenke til programmet her: Bioenergi041212(1).pdf