Inn på tunet Akershus SA med nye nettsider

Inn på tunet Akershus SA er et samvirke av Inn på tunet tilbydere i Akershus. Samvirket skal fremme næringsutvikling for sine medlemmer.

Inn på tunet omfatter tilrettelagte tilbud på gårdsbruk til alle aldersgrupper. Bonden er direkte involvert i tilbudet, enten som leder, som utleier eller begge deler. Kjøperen av tjenestene er hovedsakelig kommunen, men kan også være stat og private.

Inn på tunet Akershus SA lanserer i disse dager sine nye nettsider. Her kan du lese mer om de ulike tjenestilbudene og tilbydere, samt krav til kompetanse og innhold.

 

 Les mer på nettsidene tIl Inn på tunet Akershus SA

Les også deres informasjonsbrosjyre