Matproduksjon i et skiftende klima

Finnes det en mulighet til å identifisere arealer og sette inn tiltak der miljøeffekten er størst? Her kommer fosforindekskalkulatoren inn som et godt verktøy og denne vil bli presentert på møtet.

Follo Landbrukskontor, Norsk landbrusdkrådgving og Follo krets av Norges Bondelag inviterer til åpent møte om matproduksjon i skifitende klima 

 

20. november 2012 kl 19.00 - 21.30

Store sal, Ås kulturhus, Moerveien 1  1430 ÅS

Fullstendig program