Korn eller gras - bacon eller biff?

Hva er riktig produksjon på leirjorda i Akershus? Vi trenger mer korn for å holde matproduksjonen i Norge oppe. Mye av leirjorda i Akershus er planert og utsatt for erosjon og klart bedre egnet for grasproduksjon. Vi opplever også underskudd på storfekjøtt for tida. Hva er riktig produksjon i forhold til klima og miljø?

Dette er spørsmål som Romerike landbruksrådgiving og Hvam Agroutvikling vil belyse 

onsdag 28. november kl. 19.00 -  22.00

Hvam vgs, Peisestua (Hovedbygningen)

 

Arne Grønlund er seniorforsker ved Bioforsk og sier at det er klimariktig å spise bacon og dyrke korn framfor biff og gras. Trond Qvale driver kjøttproduksjon og har vært prosjektleder for prosjektet  Rød Angus, miljøvennlig kjøttproduksjon uten kraftfor.

Romerike Landbruksrådgiving summerer opp de 2 siste vekstsesongene og peker på utfordringer og forholdsregler ved kornproduksjoni et våtere og villere klima

 

19.00 Velkommen v/prosjektleder Lars Martin Julseth
  Korn eller gras, hva er riktig i klimasammenheng v/Arne Grønlund, seniorforsker Bioforsk
  Miljøvennlig kjøttproduksjon på gras v/kjøttprodusent Trond Qvale
 20.45 Kaffepause
 21.15 Kornproduksjon på leirjorda på Romerike -utfordringer etter to regnfulle vekstsesonger v/Romerike Landbruksrådgiving
22.00 Takk for i kveld

  

 

 

 Kontaktperson: Lars Martin Julseth