Landbrukskurs for voksne på Hvam

Hvam videregående skole vil også i 2013 gjennomføre landbrukskurs for voksne. Fagområdene som tilbys er økonomi,planteproduksjon, teknikk og skogbruk. Kursstart 9. januar 2012.

Kurset vil følge kalenderåret med oppstart 9.januar 2013 slik at kursdeltakerne får følge hele vekstsesongen for de ulike jordbruksvekstene.

 

Det totale timetallet vil bli 200 timer (7-8 t pr. veke). Timene fordelt på de ulike fagområda (moduler) er:

  • økonomi 
  • planteproduksjon
  • teknikk
  • skogbruk

Påmeldingsfrist er 10.desember 2013.

Kursavgift.

 

Les mer om innhold i de ulike modulene og andre kursopplysninger på hjemmesidene til Hvam videregående skole.

 

Kontaktperson: Gerd Hertzenberg