127 søkere har fått tilbud på naturbruk Vg1 høsten 2012

Det var 130 primærsøkere til de 138 plassene innen naturbruk Vg1 i Akershus. 127 ungdommer har nå fått tilbud om plass.

Akershus fylkeskommune har gjennomført førsteinntaket til sine videregående skoler .130 av søkerne til Vg1 hadde ført opp naturbruk som sitt primærvalg, og 127 av disse har nå fått tilbud om plass.  Fylkeskommunen tilbyr naturbruk på de tre skolene Kjelle, Stabekk og Hvam.

Søkerene fordeler seg slik på de ulike regionene:

Asker og Bærum    17 elever
Follo      5 elever
Romerike 105 elever

Fristen for ungdommen til å svare er 18. juli. Les mer på fylkeskommunens nettsider