Kompetansemidler i landbruket er fordelt

Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune fordelte kr 681 700 til 19 ulike kompetanstiltak i landbruket i sitt siste møte før sommerferien. De ønsker et større fokus på likestilling og rekruttering i landbruket for de neste årene.

Ungdom lærer seg pløyingFylkesutvalget vedtok i sitt møte den 11.06 fordelingen av "Tilskuddsmidler til rekruttering, kompetanseheving og likestilling i landbruket" for 2012. Midlene kommer fra Landbruks- og matdepartementet, og skal bidra til rekruttering og utdanning av næringsutøvere i landbruksnæringa.

 Fylkesutvalgets vedtak  om fordeling av midlene 

 

Fylkesutvalget ber om at det i framtida settes et større fokus på arbeid knyttet til likestilling i landbruket og tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til naturbrukslinjene i den videregående skolen.

Kontaktperson: Gerd Hertzenberg