Statsråden setter fokus på korn og kompetanse

Landbruk er kunnskapsintensivt. Det er derfor behov for både grunnutdanning for ungdom og fagkurs tilpasset den aktive bonden, sa Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum da han besøkte Nes og Hvam.

Statsråden i diskusjon med 2 genersjoner på Støm gård, Nes på RomerikeI Norges største kornkommune besøktes landbruksministeren kornprodusentene Tone og Einar Brustad, Strøm gård i Nes. Her kunne han fortelle at han til høsten vil sette ned en ekspertgruppe på korn. Målet er å øke matproduksjonen med 20% i løpet av de 20 neste årene, og korn er her en nøkkelfaktor.

Det er viktig av vi nå setter stort fokus på hvordan vi kan oppnå økt produksjon av korn, sa Vedum og ekspertgruppa skal hjelpe ministeren i dette arbeidet.  

Jan Stabbetorp, Romerike landbruksrådgiving pekte bl.a.  på behovet for kompetanse for å nå en slik målsetting.

 

Kompetanse var da også tema under statsrådens besøk på Hvam. Vedum likte å høre at Hvam -  i tillegg til å være en videregående skole - også har spesialkurs for bonden, og at det arbeides med utvikling av et fagskoletilbud innenfor planteproduksjon og driftsledelse.

Les mer i  Romerikes Blad  og Nationen.

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad