Nyhetsbrev Eldre landbruksbygninger

Prosjektet Ressurssenter for eldre landbruksbygninger har stor aktivitet. 32 gårder er besøkt og 8 fagarrangement er gjennomført i løpet av prosjektets første 6 måneder. Kurs i komposisjonsmaling samlet mange deltakere.

Prosjektleder Tove E Ihler er godt fornøyd med responsen hos gardbrukerne i Akershus. Men vi skulle gjerne hatt flere ansatte og bedre tid, sukker hun. Etterspørselen etter befaringer og fagkompetanse for bevaring og ideer om ny bruk er stor.  selv om det er gjennomført mange befaringer, står det nå 46 på venteliste!

 Les hele nyhetsbrevet her

Les halvårsrapporten her

Planlagte kursaktiviteter for høsten 2012 er;

  • Vindusrrestaureringskurs
  • Materialdag - tre og kvalitet. Hvilke materialer skal brukes på gamle hus?
  • Håndverkere - er du håndverker og vil jobbe mer med gamle hus? Nettverksdag.
  • Nettverksmøte - for deg som vil ha lager i låven
  • Nettverksmøte - for deg som vil ha overnatting i eldre landbruksbygg
  • Nettverksdag - matservering/matkurs i eldre landbruksbygg

Kontaktperson: Tove E Ihler