15 Inn på tunet bønder på fagtur

Fagturen Inn på tunet - demens samlet 15 deltakere fra 8 kommuner i Akershus og Oppland. 25. juni besøkte vi dagtilbud for yngre demente på Butterud gård i Bærum og Aastad gård i Asker.

Deltakerene på fagturen 25. juni var både aktive Inn på tunet - bønder og kommende - men felles for de alle var at de ønsket å se på mulighetene for å bygge opp et tilbud for yngre demente på sin gård. Da er det godt at det er erfarne, engasjerte bønder og kommuner som deler rikelig av sine erfaringer og kunnskap!

Fagturen ble arrangerte i samarbeid med Inn på tunet Akershus SA.

Butterud gård på Tanumplatået i Bærum ble vi tatt godt  imot av bonde og tilbyder Kristin Rimeslåtten, sammen med Tohild Bjørge og Anne Karine Garnås, henholdsvis pleie- og omsorgsetaten og landbruksavdelingen i kommunen.

Du må like menensker OG å snakke med mennesker, var Kristins klare budskap til deltakerne.  Både landbrukskontoret og pleie og omsorgsavdelingen var henens gode samarbeidspartnere. Målsettingen til kommunen er å ha et lavterskeltilbud der brukerne opplever livskavlitet og og mestring i hverdagen.

I bryggerhuset på Butterud gård med hage og skog i nærheten opplever de nettopp det!

Yvonne og Ivar Skjulestad på Aastad impulssenter i  Asker kommune har lang erfaring som Inn på tunet - bønder og er som pionerer å regne innenfor faget. her er det tilbud 5 dager i uka som omfatter totalt 20 brukere. De demente opplever en aktiv hverdag med god, hjememlaget mat og nyttige gårdssyler knyttet til gården med dyr og  hage.

Ta utgangspunkt i dere sjøl og deres eget - og bygg opp tilbudet rundt dette, var Yvonnes anbefaling.

Kontaktpersoner: Liv Marit Strupstad og Tonje Dahlstrøm