Flere samarbeidspartnere i kontorfellesskapet

Inn på tunet Akershus SA og Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold er samlokalisert med Hvam Agroutvikling

Inn på tunet Akershus SA v/daglig leder Tonje Dahlstrøm og Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold v/Turid Rikheim leier lokaler ved Hvam og er samlokalisert med Hvam Agroutvikling.

I tillegg er Romerike landbruksrådgiving i samme bygning.

Kontaktopplysninger;

Inn på tunet Akershus SA v/daglig leder Tonje Dahlstrøm    tonje@innpaatunetakershus.no

Utmarksavdelingen i AKershus og Østfold v/Turid Rikheim   turid.rikheim@havass.no