Fagtur Inn på tunet - Demens

Inn på tunet blir av Helsedepartementet pekt på som en god arena for tidlig demente. Det er behov for flere dagplasser, og Inn på tunet Akershus SA og Hvam Agroutvikling arrangerer fagtur for tilbydere og kommuner 25. juni.

Gardbrukere og kommuner som ønsker å utvikle et dagtilbud for tidlig demente får denne dagen mulighet til å besøke to tilbydere som har utviklet slike tilbud i Asker og Bærum.

I løpet av dagen vil vi komme inn på følgende temaer;

  • innhold i tjenesten
  • formelle krav
  • tilpassning av arena
  • hvordan få kommunen i tale og deres krav
  • samarbeid med kommunene

Påmelding innen 20. juni til

liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no eller tonje@innpaatunetakershus.no

 

Program finner du her