Bli med på fagtur til Sverige - Borgeby Feltdager

Borgeby Feltdagar er ei landbruksmesse i Skåne som også mange norske bønder kjenner. i år er Tema for messen ENERGI og ENERGIEFFEKTIVISERING. Lavenergiprosjektet arrangerer fagtur i samarbeid med Romerike Landbruksrådgiving og Akershus Bondelag, 26.6 - 28.6.2012.

Fagturen er spesielt retta mot tillitsvalgte i lokale bondelag og interesserte bønder. På messen vil alt det nyeste innen fornybar energi, energieffektivisering og ulike energiløsninger for landbruket vist fram. du kan lese med om messen her: www.borgebyfaltdagar.se

Vi fyller opp en buss og tar danskebåten til København om ettermiddagen 26. juni, bruker dagen den 27.6. på Borgeby, overnatter i Malmøområdet og reiser hjem 28.6 med innlagte gårdsbesøk. Fagprogram på messen og gårdsbesøkene blir lagt opp etter hvert.

Turen er subsidiert av Lavenergiprosjektet og vil koste hver enkelt ca kr 2.500

Påmelding til:

Akershus bondelag, Romerike Landbruksrådgiving  eller til Hvam Agroutvikling

innen 15. mai - førstemann til mølla