Fagskole må gi tittel!

Akershus Bygdeungdomslag ønsker fagskoletilbudet velkommen - dette gir en spisskompetanse som næringa trenger, sa Kristin Stanger på innspillsmøte på Hvam vgs. Men sørg for å gi oss tittel etter endt utdanning. Det skaper status og synliggjør kompetansen vår, mener hun.

Det kom mange gode innspill til prosjektgruppa for utvikling av fagskoletilbud innen planteproduksjon, økonomi og driftsledelse i deres møte på Hvam vgs 17. april. Målgrupper, mål for studiet, inntakskrav, fagemner og tittel  var blandt de tema som ble diskutert.

Deltakere fra landbruksnæring, ungdomsorganisasjon, fagskole, offentlig forvaltning (fylke og kommune) og skole hadde alle mange gode innspill som prosejktgruppa norterte seg. Vurdering av realkompetanse for inntak  og tittel var tema som ble diskutert.

 

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad