Fagskole innen planteproduksjon, driftsledelse og økonomi planlegges

Landbruksnæringa etterspør fagskole innenfor landbruket. Sammen med Akershus fylkeskommune og Fagskolen Innlandet arbeider Hvam med utvikling av tilbud innenfor planteproduksjon, driftsledelse og økonomi.

Tirsdag 17. april inviterer prosjektgruppa landbruksnæringa  og andre til innspillsmøte. Her vil de presentere utkast til fagplaner, og håper på mange og konstruktive innspill. Representanter fra næringa har også deltatt i utviklingsarbeidet.

Norges Bondelag ønsker fagskoler i landbruket 

Målgruppen for fagskolen som planlegges på Hvam er både bønder og fagarbeidere innenfor landbruk. Det legges opp til et deltidsstudium over 2 år, slik at det kan kombineres med arbeid. Selve fagskolen gjennomføres som 4 moduler.

Arbeidet skaper interesse i ulike fagtidskrift. Les omtale  i Norsk Landbruk og fagopplaering.net

Invitasjon til innspillsmøte

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad