Stor deltakelse og engasjement på fagkveld om anbud

Bruk søkermotorene aktivt, vær kort og konsis i ditt tilbud og gå ikke på akkord hverken på pris eller kvalitet var noen av tipsene innlederne ga de mange frammøtte Inn på tunet - tilbyderne.

Det  ble en matnytting og engasjerende fagkveld når Inn på tunet Akershus SA og Hvam Agroutvikling inviterte Inn på tunet - tilbydere fra Akershus til fagkveld om anbud og anskaffelsesloven på Hvam 10. april.

Tenk nøye gjennom om anbudsforespørselen passer deg, din gård og dine krav til kvalitet og opplegg, sa Christel Røsten til de mange frammøtte Inn på tunet - tilbyderene. Hun er selv  Inn på tunet - tilbyder i Lillehammer og presenterte  kommunens anbudsforespørsel på dagtilbud for personer med psykisk utviklingshemming. Her delte hun romslig av sine egne erfaringer med å vurdere hvilke tilbud som er aktuelle, og hvordan tilbyder bør bygge opp sitt tilbud til kommunen.

Tor Kjærstad, Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid gikk gjennom det viktigste regelverket ved offentlig innkjøp, og ga nyttig tips om hvordan tilbydere kan fange opp aktuelle forespørsel.  Les anbudsforespørselen nøye og svar kun på det som det spørres om!

Bruk samvirket deres aktivt, meld dere inn  og bygg opp en en sterk administrasjon til å ta seg av oppgaver som anbudstilbud ol, sa Atle Jensen fra Aurskog Høland  bygdeservice. Det er ingen mening i at alle små Inn på tunet - tilbydere skal bruke ressurser på disse oppgavene, dette bør en profesjonell administrasjon ta seg av var hans klare anbefaling. Sammen med Lars Steinar Sundby, Ullensaker bygdeservice har de gode erfaringer med en slik oppgavefordeling.

Foredragene finner du her;

Tor Kjærstad, daglig leder Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

 

Kontaktpersoner:

Liv Marit Strupstad, Hvam Agroutvikling

Tonje Dahlstrøm, Inn på tunet Akershus SA