Årsrapport 2011 for Hvam Agroutvikling

Hvam Agroutvikling er nå ferdig med sitt første ordinære driftsår under Akershus fylkeskommune og Hvam vgs. Alle gjennomførte tiltak skjer i samarbeid med fag- og næringsorganisasjoner i landbruket.

 Akershus fylkeskommune vedtok å opprette en enhet under Hvam vgs fom 01.01.2011 som skal;

  • ivareta Akershus fylkeskommunes ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket
  • være et senter for utvikling og gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter innenfor landbruk

I tillegg til utvikling av senterfunksjonen har hovedaktivitetene i 2011 vært innenfor;

  • Skoleutvikling, spesielt utviling av fagskoletilbud innenfor landbruket
  • Etter- og videreutdanning, spesielt gjennomføring av Landbrukshelga, Inn på tunet-aktiviteter  og sekretariat for fylkeskommunens tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving
  • Utvikling- og kompetaneprosjekter, som Lavenergi og klimatiltak i landbruket, Ressurssenter for eldre landbruksbygninger og Inn på tunet

Årsrapport Hvam Agroutvikling 2011

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad