Godkjenningsordning av Inn på tunet - tilbydere

Ønsker du å bli offentlig godkjent som Inn på tunet - tilbyder? Da må du søke Matmerk. Eksisterende tilbydere bes søke innen 31. mars 2012.

Avtalepartene i jordbruket  har bestemt at det skal etableres en gokjenningsordning for Inn på tunet - tilbydere fom 2012. Matmerk er tillagt ansvaret for godkjenningsordningen.  For å bli godkjent er det to hovedkrav du som IPT-tilbyder må tilfredstille;

  • Tilbudet må være innenfor definisjonen på hva et Inn på tunet -tilbud er
  • Tilbyder må tilfredsstille kravene i KSL-standard 1 (generelle krav til gården) og 11 (Inn på tunet)

Som godkjent IPT- tilbyder kan du bl.a.;

  • markedsføre din virksomhet som et IPT-tilbud
  • du kan vise til godkjenning i din kontakt med kunder
  • du blir en del av revisjonsordningen og deres veiledning
  • du kan benytte den offisielle IPT - logen

Mer informasjon definisjon, godkjenningsordning og fordler finner du påMatmerks nettsider og i dokumentene under;

Matmerks informasjonsbrev

Skjema for innsendelse til Matmerk innen 31.mars 2012

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad