Vedlikeholdskveld på Vestby Prestegård for eiere av eldre landbruksbygninger 27 mars kl. 17.15 – 20.00

I regi av Riktig restaurering Akershus og Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger inviteres eiere av landbruksbygninger til praktisk vedlikeholdskveld under mottoet: “Billigere å forebygge – praktisk vedlikehold av eldre landbruksbygninger”.

PROGRAM  Fagkveld

  • 17:15- 17.40 Kort presentasjon av Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger og Riktig Restaurering.
  • 17.45 -18.15 Praktisk brannvern v/ Riksantikvaren Karin Axelsen Pause
  • 18.30 – 19.20Vedlikehold av bygninger og bygningsdetaljer v/ Riktig Restaurering Akershus Per Willy Færgestad
  • 19.30 – 19.45 Finansieringsordninger v/Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger Ole Jakob Holt
  • 19.45 – 20.00 info om kurs og tilstelninger

Påmelding til tove.elise.ihler@hvam.vgs.no Pris kr 100,- (pengene går til Vestby Prestegård)