Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven ved Inn på tunet - tjenester

Flere kommuner vurderer å legge ut sine behov for kjøp av Inn på tunet - tjenester på anbud. I samarbeid med Inn på tunet Akershus inviterer derfor Hvam Agroutvikling til åpen fagkveld om temaet.

VELKOMMEN TIL FAGKVELD OM ANBUD OG ANSKAFFELSESLOVEN

Tirsdag 10. april kl. 18.00 – ca 21.30

Hvam vgs (Nes)  i Peisestua

Pga servering ber vi om påmelding innen 28. mars til liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no eller tonje@innpaatunetakershus.no

 

På fagkvelden skal du som tilbyder få økt innsikt i anbudsprosedyrer, anskaffelsesloven og innlevering av anbud:
 
Program (forbehold om justeringer):
·       Anskaffelsesloven og krav til anbud fra kjøpers ståsted. Hvordan finne frem til relevante anbud?  
v/Tor Kjærstad, daglig leder  Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
·       Erfaringer fra anbudsrunder Inn på tunet  i Lillehammer kommune
v/ prosjektleder og Inn på tunet -  tilbyder  Christel Røsten
·       Erfaringer fra  anbudsrunder  i Akershus. Hvordan vi har fått tak i, og lagt inn, anbud  – innspill fra Bygdeservice
 
Enkel servering. 
 
Om foredragsholderne;
Tor Kjærstad er innkjøpsleder for Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid og har ansvaret for å tilrettelegge og bistå til en profesjonalisering av kommunenes anskaffelsesfunksjon. Han kjenner kommunenes rutiner for anbud.
Christel Røsten har lang erfaring fra Inn på tunet, både som tilbyder og prosjektleder. Hun var tett på når Lillehammer kommune la ut sitt behov for tjenester på anbud.
Bygdeservice har lang erfaring med å legge inn anbud.