Ny Inn på tunet strategi på plass

Godkjenning av alle Inn på tunet - tilbyder er en del av tiltakene i strategien, og alle skal nå skal nå kvalitetssikres av Matmerk. KSL-kurset vi starter 14. mars vil være en god start. Landbrukets HMS-tjeneste er kursansvarlig.

Statsrådene Lars Peder Brekk og Liv Signe Navarsete introduserte 20. januar ny nasjonal strategi for Inn på tunet, ny logo og godkjenningsordning.

Definisjon av Inn på Tunet
Inn på Tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne.
Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Godkjenningsordning

Tjenestene tilbudt gjennom Inn på tunet, skal være kvalitetssikret og dokumenterbare. Derfor innføres en egen godkjenningsordning fra 2012. Alle gårder som vil betegne seg som Inn på tunet-gårder må gjennomgå en godkjenning basert på kvalitetssystemet for IPT.
For å bli godkjent som IPT-tilbyder må kravene i KSL-standardene 1 og 11 være oppfylt. I godkjenningsprosedyren vil et gårdsbesøk og oppfølging av en KSL-revisor inngå.

Til hjelp i arbeidet med å få på plass et kvalitetssystem for IPT, er kurset ”Inn på Tunet – kvalitet og trygghet” utviklet. Kurset tilbys gjennom Landbrukets HMS-tjeneste. Målet med kurset er bl.a. at IPT-tilbyderen skal kunne bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og forbedringsverktøy i driften, utføre egenrevisjon, avdekke avvik, vurdere risikofaktorer på gården og utarbeide tiltaksplan for nødvendige utbedringer

Les mer om påmelding og informasjon om KSL-kurset standard 11 her.  Påmeldingfrist er 8. mars.

Les mer om godkjeningsordningen som adminsitreres av Matmerk

Ny logo
Statsrådene lanserte også ny logoen for Inn på tunet. Logoen er knyttet til den nye godkjenningsordningen. Les mer om logoen og merkeordningen