Kurs i kvalitetssikring av Inn på tunet - tjenester

Akershus og Østfold samarbeider om kurs i KSL-standard 11 om kvalitetssikring av Inn på tunet-tjenester. Oppstart 14. mars

Standard 11 "Inn på tunet - kvalitet og trygghet" gjør det enklere for inn på tunet-tilbydere å få på plass kvalitetssikringssystem for Inn på tunet og dermed legge et godt grunnlag for godkjenning. Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr et 12-timers kurs som gjennomføres over 2 dager (heldagskurs).

Målet med kurset er at Inn på tunet-tilbyderen skal:
- kunne bruke kvalitetssystemet som dokumentasjon- og forbedringsverktøy i egen virksomhet
- kunne gjennomføre egnerevisjon, avdekke avvik, vurdere risikofaktorer på gårdsbruket og utarbeide tiltaksplan for nødvendige utbedringer
- ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud
- kunne vurdere sin egen rolle i tilbudet

Hovedmålgruppen for kurset er Inn på tunet-tilbydere, men også kjøpere av Inn på tunet-tjenester vil ha stor nytte av kurset.

Det forutsettes bestått kurs i "Praktisk HMS-arbeid eller tilsvarende systemtenking i kvalitetsarbeid mot landbruket. Kurs holdes 20. februar i Ullensaker og 29. februar i Skedsmo. Evt påmelding og spørsmål om dette kan rettes til Landbrukets HMS-tjeneste.

Kursdager:
Dag 1: 14. mars kl. 09.00 hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Tordenskioldsgt. 12, Oslo)
Dag 2: 23. mars kl. 09.00. Sted fastsettes etter kursstart.

Deltageravgift (Landbrukets HMS-tjeneste): kr. 3.000,-
Minimum 10 deltager.

Påmelding
Ny påmeldingsfrist er  8.mars 2012 til Liv Marit Strupstad