Din skog - dine muligheter sept 2012

Aktivt skogbruk og Jenter i skogbruket inviterer til kurset "Din skog - dine muligheter" . Kursstart er 4. september 2012.

Kurset  "Din skog - dine muligheter" gjennomføres 4. og 6. september,  med start hennholdsvis kl 18.00 og 16.30.  Første kurskveld gjennomføres inne,  mens den andre drar vi til skogs.

Innekvelden vil være teori med skogbruksplan, økonomi og skogfond, flerbruk, tømmeromsetning og et omløp i skogen m.m.
Ute vil vi se på skog i ulike utviklingsstadier og prøve og overføre teorien til praksis.
Kurset koster kr 965,- , og kursdeltakerne kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke kurset.

Påmelding til Håvard Midtskogen på haavard@skogselskapet.no eller 95040438 innen 28. august.

Mer info om sted og innhold