BIOENERGI FOR FOLK FLEST

Er du interessert i bioenergi og varmeløsninger for bolig og gardsbruk kan du bli med på fagdag i Aurskog - Høland lørdag 10. mars

Fagdagen arrangeres av Lavenergiprosjektet ved Hvam Agroutvikling i samarbeid med  KL Miljøvarme og vi vil vise fram flere typer fyringsanlegg: pelletsanlegg, vedanlegg og flisfyringsanlegg. Vi vil besøke en gård som planlegger et varmeanlegg for flere boliger, og se et etablert flisvarmeanlegg for varmesalg til en skole.

Se programmet for dagen her: BIOENERGI FOR FOLK FLEST.pdf

påmelding til : lars.martin.julseth@hvam.vgs.no , tlf 63 91 21 57 eller 970 65 846

eller til: biokjell@miljovarme.no, tlf 63 85 88 70 eller 975 27 747