Ressurssenter for eldre landbruksbygg - kurskalenderen klar

Kursledelsen inviterer til mange og varierte aktiviteter i løpet av våren 2012. Kurs i vindusrestaurering, ENØK tiltak og komposisjonsmaling er bare noen av tilbudene som kommer!

Ressurssenter for eldre landbruksbygningerhar som mål å bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket. Senteret gir gratis rådgivning om istandsettelse, næringsutvikling og finansieringsordninger for eldre landbruksbygg. I tillegg til programmet nedenfor reiser vi ut på befaringer til eiere som kontakter oss. For påmelding til kurs eller avtale om befaring, send e-post til: tove.elise.ihler@hvam.vgs.no

Kurskalender våren 2012
FEBRUAR uke 9 Oppstart vindusrestaurering
  13.02 ENØK dagen - energieffektivitet i eldre hus
MARS 03.03 Møte Akershus Bygdekvinnelag, Eidsvoll
  27.03 Praktisk vedlikeholdsdag - eldre landbruksbygg i Follo
APRIL   Kurs i komposisjonsmaling
    Murdag på  Gamle Hvam
MAI   Hus og hage - inspirasjonsdag på Gamle Hvam

 Mer informasjon om kursene her

Kontaktperson: Tove Elise Ihler