Temakveld om mat - krav og regler

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold inviterer til temakveld 27. februar kl. 19.00 Sted: Bakker gjestegård (Bakkergaarden), Trøgstad

Utmarksavdelingen inviterer til åpent nettverksmøte .

Mange vertskap ønsker mer informasjon om krav og regler for oppbevaring og servering av mat til gjester. Vi har derfor invitert mattilsynet til å orientere om regelverket rundt tema.
 
Tid/sted: mandag 27.februar kl.1900, Bakker gjestegård (Bakkergaarden), Trøgstad
 
Målgruppe: Vertskap som leier ut husvære og har selvhushold eller tenker servere et måltid mat. Bønder som vurderer starte matservering eller catering   

Mer informasjon på Utmarksavdelingens nettsider; www.utmaksavdelingen.no