Mange muligheter for fagkurs på Hvam vgs

Hvam vgs inviterer til mange ulike voksenopplæringskurs vinteren 2012

Hvam vgs inviterer til mange kortere fagkurs i løpet av vinter/vår 2012. Dette er innenfor temaer som;

  • laftekurs
  • bruk av ryddesag
  • masseforflytningsmaskiner
  • smikurs
  • traktorkurs for kvinner
  • autorisasjonskurs plantevern, første gangs kurs
  • autorisasjonskurs plantevern, fornying
  • motorsagkurs, HMS i skogen

For mer informasjon - gå inn på nettsider til Hvam vgs.

Kontaktperson: Andreas Bjørnås