Landbrukskurs for voksne er i gang på Hvam vgs

Ca 15 bønder er nå i gang med modulbasert landbrukskurs for voksne på Hvam vgs. Kurset inneholder 4 moduler;økonomi, planteproduksjon, teknikk og skogbruk. Det er fortsatt muligheter for etternølere på de 3 modulene som enda ikke er startet opp.

Bøndene er nå i gang med planteproduksjonskurset, mens de 3 øvrig modulene settes i gang utover i løpet av kalenderåret 2012. Er du interessert i å vite mer om de modulene  som enda ikke har startet (økonomi, teknikk og skogbruk) kan du kontakte Andreas Bjørnås, Hvam vgs. Les mer om kursene på hjemmesidene til Hvam vgs

Kontaktperson: Andreas Bjørnås