Nyhetsbrev Inn på tunet 1-2012

I løpet av 2012 kommer krav om godkjenningsordning for Inn på tunet - gårder. Flere kurs gjennomføres i Oslo og Akershus for gjøre det enklest mulig å få på plass kvalitetssystemet.

Nyhetsbrevet januar 2012 for Inn på tunet i Oslo og Akershus inneholder;

-          Krav til kvalitetssikring og godkjenning av Inn på tunet – tilbud kommer i løpet av 2012. Matmerk utvikler godkjenningsprosedyrer.
-          Flere kurs arrangeres for å forberede tilbyderne til kommende godkjenningskrav;
-          Førstehjelpskurs  for Inn på tunet – bønder 16. februar på Hvam vgs
-          Praktisk HMS-arbeid i Ullensaker 20.februar og Skedsmo 29.februar
-          «Inn på tunet – kvalitet og trygghet». KSL-kurs  med oppstart 14.mars hos FMLA, Oslo
-          Inn på Tunet Akershus SA inviterer til utvikling av tilbud innenfor demensomsorg

Hele nyhetsbrevet leser du her

 Kontaktperson: Liv Marit Strupstad